Måloppnåelse LTP og handlingsplan oppsummert.

94%

LTP

Mål påbegynt for 2022-2026

12%

LTP

Mål ferdig for 2022-2026

100%

Handlingsplan

Mål påbegynt for 2023/2024

71%

Handlingsplan

Mål ferdig for 2023/2024

Handlingsplan 2023/2024

Dommer
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
80%
Mål Status Les mer
Dommerkurs høsten 2023 Rogaland Ferdig Les mer
Dommerkurs høsten 2023 Agder Ferdig Les mer
Dommer Grunn kurs 2 Rogaland Ferdig Les mer
Dommer Grunnkurs 2 Agder Ferdig Les mer
Oppfølging dommere Agder Påbegynt Les mer
Trener
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
100%
Mål Status Les mer
Minirundetreneren Rogaland Ferdig Les mer
Minirundetreneren Agder Ferdig Les mer
Ung leder Rogaland Ferdig Les mer
Ung leder Agder Ferdig Les mer
Inspirasjonssamling målvakter Ferdig Les mer
Organisasjon og ledelse
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
67%
Mål Status Les mer
Informasjon om etiske retningslinjer for nye styremedlemmer Ferdig Les mer
Samling styret og SU Ferdig Les mer
Ren utøver Påbegynt Les mer
Arrangement
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
0%
Mål Status Les mer
Stavanger Open 2024 Påbegynt Les mer
Megarunder på Minirundene Påbegynt Les mer
Aktivitet
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
100%
Mål Status Les mer
Skoleturneringer Rogaland Ferdig Les mer
Anlegg
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
0%
Mål Status Les mer
Utebaner Påbegynt Les mer

Langtidsplan 2022-2026

Dommer
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
25%
Mål Status Les mer
Rekruttere og utdanne Ferdig Les mer
Beholde og videreutdanne Påbegynt Les mer
Dommerkontakter, dommeransvarlig Påbegynt Les mer
Dommersamlinger Påbegynt Les mer
Trener
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
0%
Mål Status Les mer
Beholde og videreutvikle trenere Påbegynt Les mer
Nivåtilpassede kurs Påbegynt Les mer
Organisasjon og ledelse
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
33%
Mål Status Les mer
Styrke tillitsvalgte i regionen Ferdig Les mer
Flere innebandyfolk i politiske verv Påbegynt Les mer
Flere ansatte/administrasjon Påbegynt Les mer
Arrangement
Mål påbegynt
75%
Mål ferdig
0%
Mål Status Les mer
Stavanger Open Påbegynt Les mer
Forsesongsturnering i Kristiansand Ikke påbegynt Les mer
Flere lag i Minirunder og Megarunder Påbegynt Les mer
Minirunder for ungdom Påbegynt Les mer
Aktivitet
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
0%
Mål Status Les mer
Jentesatsing Påbegynt Les mer
Idrett for alle Påbegynt Les mer
Lag i alle alderstrinn og nivå Påbegynt Les mer
Anlegg
Mål påbegynt
100%
Mål ferdig
0%
Mål Status Les mer
Flere flater å spille på Påbegynt Les mer

Søk i oppgaver

Handlingsplan 2023/2024 ikke fullført

Kakestykke Navn Status Les mer
Dommer Oppfølging dommere Agder Påbegynt Les mer
Organisasjon og ledelse Ren utøver Påbegynt Les mer
Arrangement Stavanger Open 2024 Påbegynt Les mer
Arrangement Megarunder på Minirundene Påbegynt Les mer
Anlegg Utebaner Påbegynt Les mer

Handlingsplan 2023/2024 fullført

Kakestykke Navn Status Les mer
Dommer Dommerkurs høsten 2023 Rogaland Ferdig Les mer
Dommer Dommerkurs høsten 2023 Agder Ferdig Les mer
Dommer Dommer Grunn kurs 2 Rogaland Ferdig Les mer
Dommer Dommer Grunnkurs 2 Agder Ferdig Les mer
Trener Minirundetreneren Rogaland Ferdig Les mer
Trener Minirundetreneren Agder Ferdig Les mer
Trener Ung leder Rogaland Ferdig Les mer
Trener Ung leder Agder Ferdig Les mer
Trener Inspirasjonssamling målvakter Ferdig Les mer
Organisasjon og ledelse Informasjon om etiske retningslinjer for nye styremedlemmer Ferdig Les mer
Organisasjon og ledelse Samling styret og SU Ferdig Les mer
Aktivitet Skoleturneringer Rogaland Ferdig Les mer

Langtidsplan 2022-2026 ikke fullført

Kakestykke Navn Status Les mer
Dommer Beholde og videreutdanne Påbegynt Les mer
Dommer Dommerkontakter, dommeransvarlig Påbegynt Les mer
Dommer Dommersamlinger Påbegynt Les mer
Trener Beholde og videreutvikle trenere Påbegynt Les mer
Trener Nivåtilpassede kurs Påbegynt Les mer
Organisasjon og ledelse Flere innebandyfolk i politiske verv Påbegynt Les mer
Organisasjon og ledelse Flere ansatte/administrasjon Påbegynt Les mer
Arrangement Stavanger Open Påbegynt Les mer
Arrangement Forsesongsturnering i Kristiansand Ikke påbegynt Les mer
Arrangement Flere lag i Minirunder og Megarunder Påbegynt Les mer
Arrangement Minirunder for ungdom Påbegynt Les mer
Aktivitet Jentesatsing Påbegynt Les mer
Aktivitet Idrett for alle Påbegynt Les mer
Aktivitet Lag i alle alderstrinn og nivå Påbegynt Les mer
Anlegg Flere flater å spille på Påbegynt Les mer

Langtidsplan 2022-2026 fullført

Kakestykke Navn Status Les mer
Dommer Rekruttere og utdanne Ferdig Les mer
Organisasjon og ledelse Styrke tillitsvalgte i regionen Ferdig Les mer