Påmeldinger
turneringer

Påmeldinger turneringer 2021/2022

Her melder du på lag til minirunder, venneliga og skoleturneringer.

  1. 1. Ett skjema fylles ut pr lag.
  2. 2. Oppgi lagleder eller klubbleder som kontaktperson.
  3. 3. Klubbnavnet skal være i lagnavnet. F.eks.: Bogafjell Rangers X
  4. 4. Sjekk listen over påmeldte lag for å se at påmeldingene til klubben din er korrekt. Ved korrigeringer eller lag som trekker seg, må det sendes e-post til sorvestbandy@gmail.com

Meld på

Våre betingelser


Se oversikt over påmeldte lag

Se påmeldte lag