Presentasjonerav Sørvest Bandyregion

Våre bidragsytereFolkene bak våre presentasjoner

Daglig leder

Børge Andreassen

Utviklingskonsulent

Jørn Hansen

Administrasjonskonsulent

Mari M. Joakimsen

Aktivitetskonsulent

Andreas Hagen